A když bylo před kostelemÚmrtí: Kdo se v pátek roznemůže
 
Jaro

289 Kč

Jaro

písně s velikonoční a jarní tématikou
Vydáno 1998

Jaro
Jaro je úvodní část věčně se opakujícího, čtyřdílného cyklu o zrození, životě a smrti, na kterou se my lidé, ve vzácné shodě s čarokrásnou rodinou matky přírody těšíme snad nejvíc.
Přestože přichází s neměnnou pravidelností rok co rok, neztrácí nic ze svého lesku - největšího zázraku, zázraku probuzení přírody i člověka.
Největší oslavou jarního slunovratu a s ním konce vlády zimy jsou velikonoce, svátky jara, kterým byl vlivem křesťanství vtisknut výsostně náboženský charakter: jsou zasvěceny památce umučení a vzkříšení Ježíše Krista.
Tak se přirozeně spojily prastaré pohanské zvyky založené na pevném poutě člověka s přírodou s novým pohledem lidského ducha, vedeného vírou v boha.
Právě o hudební nálady těchto dvou tváří jara jde našemu projektu především: pokusit se muzikantsky i slovesně alespoň částečně odkrýt bohatství tohoto hlubokého tématu. Dokázat, že ono duchovní a světské, v tom dobrém slova smyslu, patří k sobě. Podobně jde ruku v ruce životem bolest a utrpení, štěstí a radost. Spontánní radost je výsadou dětí. Jaro a jeho kouzlo vybízí nejen je, ale i nás dospělé znovu prožít chvíli šťasného snění.

Končí zima, oči se vstříc nesmělému slunci samy zavírají a svěží vzduch je naplněn představami, v uších začínají zvonit kapky - kapky jarní, živé vody se svým poselstvím...

Dalibor Štrunc

Spring is an opening part of the perpetually repeated four part cycle of birth, life and death. We people look forward to spring most of all, in harmony with wondrous family of Mother Nature. Although it comes without changes regularly every year it doesn't lose anything of its glamour - the biggest wonder, the wonder of awakening of the nature and man. The holiday of spring time, Easter, is the biggest celebration of spring solstice and the end of the power of winter. It has gained highly religious character under the influence of Christianity: it is dedicated to the memory of martyrdom and resurrection of Jesus Christ. Ancient pagan customs based on a strong bond of man and nature were naturally united with a new view of human spirit which was guided by the faith in God.
This project is concerned above all with musical moods of the two sides of spring. We have been trying to reveal the richness of this deep topic at least partially via music and oral expression. We háve been trying to prove that - in a good sense of the word - the sacred and secular modes belong together. Similarily, pain and suffering, and joy and happiness go hand in hand through life. Spontaneous joy is a priviledge of children. Spring and its magic urges both children and adults to enjoy moments of happy dreaming once again.
Winter is ending and the eyes close in front of the shy sun. Fresh air is filled with images, and drops of spring, living water start to ring in your ears bringing a message...

Dalibor Štrunc / Translated by Irena Přibylová

Cimbal Classic
housle I violin:
Kateřina Štruncová
František Černý

viola I viola:
Dušan Kovařík
violoncello I cello:
Pavel Barnáš
kontrabas / double bass:
Petr Surý
cimbal, drobné bicí nástroje
- umělecký vedoucí souboru I
cimbalon, percussions, art director
:
Dalibor Štrunc
  hosté / guests
varhany, drobné bicí nástroje I
organ, percussions:

Martin Jakubíček
hoboj, anglický roh I oboe, english horn:
Zdeněk Nádeníček
flétna, pikola I flute, piccolo:
František Kantor

zpěv / vocals

Kateřina Štruncová 2, 3, 7-10,13,14, 16-19
Dalibor Štrunc 2-5, 7-10, 15-19
František Černý 2-4, 6, 7-11, 15, 18, 19
Martin Jakubíček 4


Poděkování za ladění cimbálu si zaslouží / Thanks for tuning up the cimbalon to Jiří Pavelka
Cimbal Classic, Heydukova 14, 628 00 Brno Barny v.o.s., Heřmanova 51,170 00 Praha


Další kategorie


Písničky

Váš košík

Váš košík je prázdný

Pro zakoupení CD můžete využít také platbu na dobírku. Všechny ceny jsou včetně poštovného a balného. Telefonické objednávky přijímáme ústně i SMS zprávou na tel. čísle 777 660 613
Názvy a počty objednaných CD či LP lze coby závaznou objednávku poslat i na emailovou adresu cimbal@seven.cz

Jak nakupovat?

  1. Vyberte si z nabídky album, které chcete zakoupit
  2. Vyberte typ média (cd/lp/mp3)
  3. Zaškrtněte příslušný boxík v řádku a dejte přidat do košíku. Pokud budete chtít víc kusů, nastavíte je v přehledu košíku.

Pokud chcete jen určité skladby

  1. Nechte boxík alba prázdný
  2. Zaškrtněte pouze vybrané skladby
  3. Přidejte do košíku

Pokud zaplatíte zboží a přijde vám mail
s potvrzením platby, můžete si hned stáhnout v přehledu objednávky skladby
v mp3, odkaz na přehled je v prvním objednávacím mailu dole.

Album v mp3 máte ke stažení i při koupi CD/LP